Veleposlaništvo RS Atene /Konzularne informacije /Sklenitev zakonske zveze v Grčiji/na Cipru /

SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE V GRČIJI OZ. NA CIPRU

GRČIJA

Za sklenitev zakonske zveze v Grčiji grške oblasti navadno zahtevajo:
a) izpisek iz matičnega registra o rojstvu na mednarodnem obrazcu (izvirnik)  - ne starejši od 3 mesecev, overjen z žigom APOSTILLE, preveden v grški jezik s strani sodno zapriseženega tolmača.
b) potrdilo Upravne enote o samskem stanu (izvirnik) - ne starejši od 3 mesecev, overjen z žigom APOSTILLE, preveden v grški jezik s strani sodno zapriseženega tolmača. 
c) veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in v primeru, da je bodoči zakonec tuj državljan še njegov osebni dokument, iz katerega so razvidni njegovo državljanstvo in osebni podatki,
d) potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (izda veleposlaništvo – več spodaj)
e) kopija objave v lokalnem časopisu, v katerem je bila najavljena načrtovana poroka

Slovenskim državljanom predlagamo, da vzpostavijo kontakt z lokalno občino ('dimos') oziroma grškimi oblastmi v kraju, kjer se nameravate poročiti, da pridobite podrobne informacije o potek postopka.

Potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (pod točko d) izda slovensko veleposlaništvo, na podlagi predložene:
- Vloge
- poravnati konzularno takso v zneski 38 EUR

Na vpogled pa morate priložiti tudi:
A) osebni dokument obeh bodočih zakoncev/partnerjev, iz katerih so razvidni osebni podatki in državljanstvo
B) (izvirnik) potrdilo upravne enote o samskem stanu (za oba zakonca/partnerja, če sta državljana Republike Slovenije)

Po izdaji NULLA OSTA vam bo veleposlaništvo izvirnike dostavljenih dokumentov vrnilo.

Podatke o sodno zapriseženih tolmačih za grški/slovenski jezik najdete tu.

Po poroki v tujini je potrebna tudi priglasitev poroke slovenskim organom, lahko preko veleposlaništva. Zadostuje originalni izpisek iz matične knjige porok, ki ga izda občina, v kateri je bila poroka sklenjena, opremljen z žigom APOSTILLE ter izjava o uporabi osebnega imena v pravnem prometu Republike Slovenije po sklenitvi zakonske zveze.

CIPER

Za sklenitev zakonske zveze na Cipru je potrebna prijava na lokalnem uradu, občini, v kraju kjer se nameravate poročiti (tudi osebna zglasitev pred poroko). Ob prijavi vas bodo ciprske oblasti obvestile tudi o poteku postopka in potrebnih dokumentih.

Ciprske oblasti navadno zahtevajo naslednje dokumente:
a) izpisek iz matičnega registra o rojstvu na mednarodnem obrazcu (izvirnik)  - overjen z žigom APOSTILLE, preveden v grški ali angleški jezik s strani sodno zapriseženega tolmača.
b) potrdilo Upravne enote o samskem stanu (izvirnik) - overjen z žigom APOSTILLE, preveden v grški ali angleški jezik s strani sodno zapriseženega tolmača. 
c) veljavni osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in v primeru, da je bodoči zakonec tuj državljan še njegov osebni dokument, iz katerega so razvidni njegovo državljanstvo in osebni podatki,
d) potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (izda veleposlaništvo – več zgoraj)
e) v kolikor je za vami ločitev, morate predložiti tudi dokazila o razvezi. V primeru vdovstva pa je potrebno predložiti smrtno listino nekdanjega zakonca.

Po zaključku formalnosti in prijavi poroke mora do obreda priti najprej v 15 dneh oziroma najkasneje v 3 mesecih, od dneva prijave. Prijavni stroški so ocenjeni na cca 128 eur. V nujnih primerih lahko do poroke pride tudi v 2-3 delovnih dneh, v tem primeru vam bodo ciprske oblasti zaračunale dvojno ceno pristojbine.

Več informacij lahko dobite na spletni strani: http://www.ucm.org.cy/Webcontent.aspx?Code=EN.PROMO_MARRIAGES&Language=English

Ali pa kontaktirate posamezno občino:
Nicosia Municipality Town Hall: telefon +357 22797238 ali email: civilmarriages(at)nicosiamunicipality.org.cy
Spletna stran: www.nicosia.org.cy

Limassol Town Hall: telefon: +357-25-884300 ali e-mail: limassol.municipal(at)cytanet.com.cy
Spletna stran: www.limassolmunicipal.com.cy

Larnaca Town Hall: telefon: +357-24-653333 ali e-mail: municipality(at)larnaka.com
Spletna stran: www.larnaka.com

Ayia Napa Town Hall: telefon: +357-23-816300 ali e-mail: info(at)agianapa.org.cy
Spletna stran: www.agianapa.org.cy

Paphos Town Hall: telefon: +357-26-822270 ali e-mail: town.hall(at)pafos.org.cy
Spletna stran: www.pafos.org.cy

Po poroki v tujini je potrebna priglasitev poroke slovenskim organom, lahko tudi preko veleposlaništva. Zadostuje originalni izpisek iz matične knjige porok, ki ga izda občina, v kateri je bila poroka sklenjena, opremljen z žigom APOSTILLE ter izjava o uporabi osebnega imena v pravnem prometu Republike Slovenije po sklenitvi zakonske zveze.