Veleposlaništvo RS Atene /Dvostranski odnosi /

DVOSTRANSKI ODNOSI

Dvostranski odnosi z Grčijo

Republika Slovenija in Helenska republika, kot se uradno imenuje Grčija, sta diplomatske odnose vzpostavili 21. julija 1992. Slovenija je odprla veleposlaništvo v Atenah decembra 1993, Grčija pa novembra 1994 v Ljubljani.

Bilateralni odnosi so dobri in prijateljski, brez odprtih vprašanj.

Republika Slovenija in Helenska republika kot evropski, obalni in pomorski državi dobro sodelujeta v okviru EU, NATO, OZN, Evro-mediteranske univerze - EMUNI, Jadransko-jonske makroregionalne strategije, Mreže za človekovo varnost, Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem, Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP).

Državi imata podobna stališča glede terorizma, boja proti organiziranemu kriminalu, varstva okolja, povezujejo ju skupni interesi in izzivi v regiji Zahodnega Balkana (širitev EU, migracije, varnost, ohranitev Schengena),

Republika Slovenija se je trikrat konkretno in solidarno odzvala v vseh treh paketih finančne pomoči za Grčijo, čeprav se je tedaj tudi sama soočala z zategovanjem pasu in s krizo.

Republika Slovenija podpira napore Grčije pri soočanju z migrantskim bremenom (v aprilu 2016 je RS Grčiji donirala humanitarno materialno pomoč v višini 1,05 mio €; Slovenija, v skladu z dogovori v okviru EU, izvaja postopke relokacij migrantov iz Grčije).

Izpostavimo lahko tudi zgodovinske povezave našega prostora z grškim, kot je legenda o Jazonu in Argonavtih, delovanje prinašalcev krščanske vere Cirila in Metoda, jantarna pot, poreklo prvega predsednika novodobne Grčije Kapodistriasa (katerega predniki so se iz Kopra preselili na Krf) ali sodelovanje slovenskega bataljona Primorje v grškem odporniškem gibanju proti fašizmu na Kefaloniji v 2. svetovni vojni.

Svečani podpis pristopne pogodbe z 10 novimi članicami EU, med njimi tudi Slovenije, je bil podpisan l. 2004 prav v Atenah.

Gospodarsko sodelovanje
Obseg blagovne menjave med državama se je l. 2015 povečal na 228,4 mio €, pri čemer je slovenski izvoz ostal enak 81,1 mio €, uvoz pa se je skoraj podvojil na 147,3 mio €. Slovenija beleži deficit. V prvih petih mesecih 2016 je blagovna menjava znašala 82,5 mio €, pri čemer je slovenski izvoz znašal 41,6 mio € in uvoz 41 mio €.

Slovenska podjetja, ki imajo podružnice oz. predstavništva v Grčiji: Gorenje (prisotno že 26 let), Jubiland LTD, Gen-I Athens (dobava električne energije in plina), TT Trans d.o.o. (družinsko prevozniško podjetje), Izo-tec (gradbeni materiali, izolacije). Svojo podružnico ponovno odpira tudi Unior.

Priložnosti za gospodarsko sodelovanje so zlasti na področju ladijskih povezav s Koprom, energetike, okoljskih tehnologij, IT in turizma.

L. 2015 je Slovenijo obiskalo 7.481 Grkov (14,3% manj kot l. 2014), ki so realizirali 14.790 nočitev (8% manj). V prvih petih mesecih 2015 je RS obiskalo 2.541 Grkov (19% več kot v enakem obdobju l. 2016), ki so realizirali 5.616 nočitev (15,1% več). Grški letalski prevoznik Aegean je med 15. junijem in 24. septembrom 2016 med Ljubljano in Atenami vzpostavil sezonsko redno letalsko linijo.

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo (V 1.000 EUR)

 

Izvoz

Uvoz

Skupaj

Saldo

2010

62.266

80.946

143.212

-18.680

2011

57.094

159.346

216.440

-102.252

2002

58.055

127.255

185.310

-69.200

2013

63.153

102.193

165.346

- 39.040

2014

81.515

80.676

162.191

839

2015

81.101

147.382

228.483

-66.281

Vir: SURS

Dvostranski odnosi z Republiko Ciper

Slovenija in Republika Ciper sta diplomatske odnose vzpostavili 10. decembra 1992.

Dvostranski odnosi so na splošno zelo dobri, prijateljski in brez odprtih vprašanj, si pa jih državi prizadevata še nadgraditi, predvsem na gospodarskem, prometnem (ladijski, letalski promet), kulturnem in meduniverzitetnem sodelovanju.

Dobro dvostransko sodelovanje Slovenije in Cipra pa sega še v obdobje skupnega članstva v Gibanju neuvrščenih.

Znotraj evropskega okvirja, v katerega sta Republika Slovenija in Republika Ciper vstopila sočasno in kjer koristita isto valuto, sta prijateljske odnose še okrepila. Povezujejo nas podobni izzivi in stališča. Državi imata dobro razvito tudi medparlamentarno sodelovanje.

Republika Slovenija podpira neposredna pogajanja za pošteno, celovito in uresničljivo rešitev ciprskega vprašanja v skladu z evropskimi načeli, ob podpori OZN. Rešitev ciprskega vprašanja bi pomenila konec delitev v Evropi in povečala stabilnost v regiji.

Državi se nerezidenčno pokrivata; Republika Slovenija pokriva Ciper nerezidenčno iz Aten,  Ciper je 31. julija 2013 začasno zaprl svoje veleposlaništvo v Ljubljani zaradi finančne krize in strogih varčevalnih ukrepov) in RS pokriva iz Dunaja.

Na Cipru od l. 1995 deluje Konzulat Republike Slovenije, ki je bil konec leta 2007 povišan v Generalni konzulat RS s častnim generalnim konzulom na čelu. Od leta 2003 v Ljubljani deluje Konzulat Republike Ciper s častnim konzulom na čelu.

Gospodarsko sodelovanje
Obseg blagovne menjave med državama je l. 2014 znašal 33,5 mio EUR, kar je 6% manj kot l. 2013. Izvoz je znašal 19,4 mio € (15% manj), uvoz pa 14,1 mio € (11% več). RS redno beleži presežek v blagovni menjavi.

V 9 mesecih 2015 je blagovna menjava v primerjavi z enakim obdobjem 2014 znašala 27,3 mio € (10,7% več). Slovenski izvoz se je povečal na 17 mio € (14,3% več), uvoz pa na 10,2 mio € (5,2% več).
Leta 2014 je skupni obseg menjave storitev znašal 31 mio €, pri čemer je izvoz znašal 21 mio € in uvoz 10 mio €. Na strani izvoza prevladujejo komunikacijske, informacijske in transportne storitve, na strani uvoza pa ostale poslovne storitve in komunikacijske storitve.

Leta 2014 je Slovenijo obiskalo 1.076 Ciprčanov (17% manj kot l. 2013). Število njihovih nočitev je doseglo 2.975 (6% manj).

Blagovna menjava med RS in CY (V 1.000 EUR)

 

 

izvoz

uvoz

skupaj

saldo

2009

9.405

5.190

14.595

4.215

2010

9.015

6.947

15.962

2.068

2011

77.459

74.864

152.323

2.595

2012

31.707

18.893

50.600

12.814

2013

22.788

12.747

35.525

10.041

2014

19.374

14.131

33.505

5.243

Vir: SURS