Veleposlaništvo RS Atene /Veleposlaništvo /Naučimo se slovensko /

Učenje slovenskega jezika v Sloveniji

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru. Termini tečajev in seminarjev slovenskega jezika, literature in kulture so dosegljivi na spletni strani http://www.centerslo.net/.

Center vsako leto v juliju pripravi poletno šolo slovenskega jezika. Potomci izseljencev do dopolnjenega 35. leta starosti lahko za učenje slovenščine pridobijo štipendijo. Za druge interesente prav tako obstaja možnost štipendije sklada Jane Zemljarič Miklavčič.