Veleposlaništvo RS Atene /Novice /
08.03.2017  

Ob mednarodnem dnevu žensk krepimo vključenost žensk v delovno okolje

Danes praznujemo mednarodni dan žensk, ob katerem se spominjamo, da cilj enakosti spolov še danes ostaja neuresničen na marsikaterem področju. Osrednja tema dneva je položaj žensk v spreminjajočem se svetu dela, v okviru kampanje pod geslom #PogumnoZaSpremembe (#BeBoldForChange), pa na današnji dan pozivamo vse posameznike, naj prispevajo k ustvarjanju bolj vključujočega delovnega okolja.

Vključenost žensk v trg dela pod enakimi pogoji, kot veljajo za moške, je ključnega pomena za opolnomočenje žensk na vseh področjih, saj brez ekonomske opolnomočenosti ne moremo govoriti o resnični enakosti spolov.

Vendar je po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) le slaba polovica vseh žensk v delovni populaciji vključena na trg dela, v primerjavi s tremi četrtinami moških. Ženske so oškodovane tudi z zaposlovanjem na slabše plačanih delovnih mestih ter nosijo bistveno višji delež neplačanega dela v gospodinjstvu in skrbi za družinske člane.  Navedeno škodi tudi globalni ekonomiji, saj bi se z enako vključenostjo žensk na trg dela BNP do leta 2050 povečal za 26%.

Slovenija se sicer uvršča v sam svetovni vrh po odpravi plačnih razlik med ženskami in moškimi in dosega dobre rezultate pri političnem udejstvovanju žensk, medtem ko so ženske tudi pri nas še vedno redke na čelu večjih podjetij ter v netradicionalnih poklicih.

Zato se v okviru mednarodnih organizacij  ter v sodelovanju z drugimi državami zavzemamo za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk. Ta cilj Slovenija zasleduje v različnih skupinah prijateljstva (mreža za enakost spolov, prvaki za enakost med spoloma, mreža kontaktnih točk za ženske, mir in varnost, Men Engage itd.), kot tudi v mednarodnem razvojnem sodelovanju. Za razvojne projekte v podporo opolnomočenju žensk (v Ruandi, Ugandi, Jordaniji, Libanonu in v državah Zahodnega Balkana) smo tako v letu 2017 namenili 320.000 evrov. Za hitrejši napredek na področju enakosti spolov pa se bo slovenska delegacija zavzela tudi na letošnjem 61. zasedanju Komisije za status žensk, ki se začenja 13. marca 2017.

Ob mednarodnem dnevu žensk, ki izvira iz gibanj za pravice žensk na prelomu 19. in 20. stoletja, se spominjamo na nedokončano nalogo na tem področju ter pozivamo k dodatnim naporom za udejanjenje enakosti spolov.